Побачила світ монографія членкині редколегії нашого збірника Ірини Матяш: Іноземні представництва в радянській Україні (1919-1991): протистояння і співпраця. Київ: Інститут історії України НАН України, 2020. 503 с.

02.04.2021

У монографії на підставі широкого кола історичних джерел (насамперед архівної інформації, що міститься в документах, які зберігаються в ЦДАВО України, ЦДАГО України, ГДА МЗС України, ГДА СБУ України, зарубіжних архівах; періодики, спогадів українських та іноземних дипломатів) досліджено діяльність іноземних дипломатичних і консульських представництв в Українській СРР/УРСР в 1919-1991 рр.

Висвітлено завдання, функції, форми організації та основні напрямки діяльності іноземних представництв у 1919-1939 рр., особливості їх взаємодії з владою в радянській Україні, причини репресій проти іноземних представників, їхнє ставлення до спровокованого більшовиками Голодомору в Україні. Проаналізовано залежність діяльності українського зовнішньополітичного відомства від рішень союзного та партійного керівництва після 1944 р., особливості діяльності консульств соціалістичних країн у Києві та Одесі, завдання і функції Передової групи Посольства США в СРСР у Києві, спроби створення консульських установ інших капіталістичних країн, форми співпраці іноземних представництв з науковою і культурною громадськістю УРСР, реакцію генконсульств на Чорнобильську аварію та спроби приховування її наслідків від світу радянським керівництвом. Висвітлено особливості процесу започаткування Україною консульських відносин із зарубіжними країнами в 1991 р.