Вийшла друком книга члена редколегії нашого збірника Яна Рихліка та Владіміра Пенчева "Historia Czech" (Wrocław, 2020)

02.04.2021

To pierwsze na polskim rynku wydawniczym tak obszerne

opracowanie historii Czech, obejmujące czasy od najdawniejszych

śladów cywilizacji po współczesną Republikę Czeską. Autorzy

z niezwykłą skrupulatnością opisują polityczne, militarne, społ eczne

i gospodarcze dzieje ziem czeskich, poświęcając też znaczną uwa gę

kulturze i sztuce, co czyni książkę jeszcze bardziej wartościo wą

i interesującą. Czeska historia potraktowana jest tu nie tylko jako

historia narodu czeskiego, ale również jako historia terytorium ,

na którym się rozwijał. Książka obejmuje więc także dzieje

społeczności słowackiej i niemieckojęzycznej w zakresie, w któr ym

łączyły je z Czechami wspólne losy, wpisując dzieje naszych sąs iadów

w szerszy, środkowoeuropejski kontekst. To lektura obowiązkowa

dla wszystkich, którzy interesują się historią i kulturą Czech, ale to

także znakomite zwierciadło dla nas samych, ukazujące losy kraj u

i narodu, bliskiego nam geograficznie i etnicznie, ale rozwijają cego się

często w skrajnie odmiennych warunkach kulturowych i politycznych.