Найближчі події 

23 квітня на платформі Google Meet відбулася міжнародна наукова он-лайн конференція «Актуальні проблеми історії та міжнародних відносин» на пошану відомого українського історика, д.і.н., проф., чл-кор. НАН України, завідувача відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України, Почесного доктора...

І.Б. Матяш - відомий український учений у ґалузі історії дипломатії і міжнародних відносин, історії культури, архівознавства, біографістики, книгознавства, доктор історичних наук (2001), професор (2004), заслужений діяч науки і техніки України (2008). Автор понад 400 публікацій, зокрема наукових статей, індивідуальних і колективних монографій,...

У монографії на підставі широкого кола історичних джерел (насамперед архівної інформації, що міститься в документах, які зберігаються в ЦДАВО України, ЦДАГО України, ГДА МЗС України, ГДА СБУ України, зарубіжних архівах; періодики, спогадів українських та іноземних дипломатів) досліджено діяльність іноземних дипломатичних і консульських...