Найближчі події 

У монографії досліджено вплив виходу Великої Британії з ЄС на сучасний етап розвитку європейської інтеграції. 24 грудня 2020 року підписано угоду між Великою Британією та Європейським Союзом про умови виходу країни з ЄС. Історія європейської інтеграції та британської європейської долі тривають. Авторами подано оцінки різними політичними силами...

У № 1 за 2021 р. інтернет-журналу "Dejiny" - наукового органу Інституту історії Філософського факультету Пряшівського університету (Словацька Республіка) - опубліковано інтерв'ю д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України, завідувача відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України Степана...

Побачила світ монографія членкині редколегії нашого збірника Ірини Матяш у співавторстві з Анною Тертичною та Інною Манасієвою: Українсько-болгарські відносини: офіційна і культурна дипломатія (1918-1944) / НАН України; Інститут історії України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Фонд Президентів України; Комісія істориків...