Редакційна колегія


Головний редактор

Степан ВІДНЯНСЬКИЙ

- доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України

Відповідальний секретар

Оксана ІВАНЕНКО 

- кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України

Члени 
редакційної 
колегії

Олег БАЖАН

- кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент, старший науковий співробітник відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії України НАН України

Євген БЕВЗЮК 

- доктор історичних наук, доцент, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Геннадій БОРЯК

- доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту історії України НАН України

Микола ВЕГЕШ

- доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політології і державного управління факультету суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Мирослав ВОЛОЩУК

- доктор історичних наук, доцент, професор кафедри всесвітньої історії, директор Центру медієвістичних студій факультету історії, політології і міжнародних відносин ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Любіца ГАРБУЛЬОВА

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри нової і новітньої всесвітньої історії філософського факультету Пряшівського університету (Пряшів, Словацька Республіка)

Наталія ГОРОДНЯ

- доктор історичних наук, професор, професор кафедри  нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Андрій ГРУБІНКО

- доктор історичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Західноукраїнського національного університету

Станіслав КОНЕЧНИ

- кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту суспільних наук Словацької академії наук (Кошице, Словацька Республіка) 

Андрій КУДРЯЧЕНКО 

- доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Олександр ЛИСЕНКО

- доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України

Андрій МАРТИНОВ 

- доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України 

Ірина МАТЯШ

- доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України; Центр студій Східної Європи Варшавського університету (Варшава, Республіка Польща)

Дмитро МИКОЛЕНКО

- доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри нової та новітньої історії історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Дорота МІХАЛЮК 

- доктор габілітований, професор, науковий співробітник Інституту історії і архівних наук при історичному факультеті Університету Миколая Коперника (Торунь, Республіка Польща)

Ян РИХЛІК 

- доктор габілітований, професор, професор філософського факультету Карлового університету (Прага, Чеська Республіка) 

Міхал ШМІГЕЛЬ

- кандидат історичних наук, доцент кафедри історії філософського факультету Університету Матея Бела (Банська Бистриця, Словацька Республіка)


Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати