Редакційна колегія


ВІДНЯНСЬКИЙ Степан Васильович 

Відповідальний редактор

- доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України

ІВАНЕНКО Оксана Анатоліївна 

Відповідальний секретар

- кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України

Члени 
редакційної 
колегії

БАЖАН  Олег Григорович

- кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент, старший науковий співробітник відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії України НАН України

БЕВЗЮК Євген Володимирович 

- доктор історичних наук, доцент, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

БОРЯК Геннадій Володимирович

- доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту історії України НАН України

ВЕГЕШ Микола Миколайович

- доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політології і державного управління факультету суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

ВОЛОЩУК
Мирослав Михайлович

- доктор історичних наук, доцент, професор кафедри всесвітньої історії, директор Центру медієвістичних студій факультету історії, політології і міжнародних відносин ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

ГАРБУЛЬОВА Любіца

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри нової і новітньої всесвітньої історії філософського факультету Пряшівського університету (Пряшів, Словацька Республіка)

ГОРОДНЯ Наталія Данилівна

- доктор історичних наук, професор, професор кафедри  нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГРУБІНКО Андрій Васильович

- доктор історичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Західноукраїнського національного університету

КАЧАРАБА Степан Петрович 

- доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка

КОНЕЧНИ Станіслав

- кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту суспільних наук Словацької академії наук (Кошице, Словацька Республіка) 

КУДРЯЧЕНКО Андрій Іванович 

- доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

ЛИСЕНКО Олександр Євгенович

- доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України

МАРТИНОВ Андрій Юрійович 

- доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України 

МАТЯШ Ірина Борисівна 

- доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України

МИКОЛЕНКО Дмитро Валерійович

- доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри нової та новітньої історії історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

МІХАЛЮК Дорота 

- доктор габілітований, професор, науковий співробітник Інституту історії і архівних наук при історичному факультеті Університету Миколая Коперника (Торунь, Республіка Польща)

РИХЛІК Ян 

- доктор габілітований, професор, професор філософського факультету Карлового університету (Прага, Чеська Республіка) 

СНАПКОВСЬКИЙ  Володимир Євдокимович 

- доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин факультету міжнародних відносин Білоруського державного університету (Мінськ, Республіка Білорусь)

ШМІГЕЛЬ Міхал

- кандидат історичних наук, доцент кафедри історії філософського факультету Університету Матея Бела (Банська Бистриця, Словацька Республіка)